Севастопольское коммунальное дошкольное учебное заведение № 81

1.

2. Закон України "Про освіту" від 20 травня 2008 року  №290-VI.

1. Конвенція "Про права дитини" від 20 листопада 1989 року.

3. Закон України "Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001 року №2628-III.

4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад" від 5 жовтня 2009 року №1124.

5. Закон України "Про Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів" від 10 квітня 2000 року № 73.
6. Закон України "Про охорону праці" від 4 червня 2009 року № 1454-VI.

7. Закон України "Про охорону дитинства" від 21 травня 2009 року № 1397-VI.
8. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах" від 5 жовтня 2004 року №773.

 

9. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів" від 19 жовтня 2001 року № 691.
10. Наказ Міністерства освіти України "Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України" від 2 липня 2009 року № 616.

11. Указ Президента України "Про Національну доктрину розвитку освіти" від 17 квітня 2002 року № 347/2002.
12. Лист Міністерства освіти і науки України "Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах" від 06.06.2005 р. № 1/9-306.

14. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі" від 14 червня 2002 р.

№ 826.
15. Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному заклад"і від 30 серпня 2005 року № 432/496.

13. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) від 9 жовтня 2002 року № 572.

16. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах" від 17 квітня 2006 року № 298/227.
17. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 26 червня 2007 року № 873.

18. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24 лютого 1994 року № 4005-XII.
19. Закон України "Про відпустки" від 17 листопада 2009 року № 1724-VI.